Wurrupupu-kurlu

Ti Tree School / Music Outback

Wurrupupu-kurlu 

(Seraphina Presley & Music Outback: Steve Berry & Mal Webb 2007)
(Warlpiri Language)


G6
Jalangu ka karrimi
C∆
Wantalku
G6
Jankamilki-kapi-ngalpa
C∆
Yapa ju
Am9
Kapi-ngalpa Wurrupupurlu
Em
Wirliya mani
C∆   
Ngapa-rlipa
D6 11
ngarni wiri
C∆
Manu yamangka nyinanjaku
D6 11
Wanta-kujaku
C∆    G6
Wanta-kujaku
C∆    G6
Wanta-kujaku