Palka-kurlu

Ti Tree School / Music Outback
“Lakinar Nwerna School-warn Petyem”

Palka-kurlu (Body Song)
(Seraphina Presley & Music Outback: Jacqueline Freeman & Mal Webb 2011)
(Warlpiri language)

Verse 1:
Palka karlipa mardarni
Jurru-ngku marnpika
Milpa-ngku karna-nyanyi
Mulyu-ngku karna parntinyanyi
Lirra-ngku karna ngarni
manu wangka

Chorus:
Nyampuju waninja
Nyampuju jija
Nyampuju waku
Nyampuju rduku-rduku

Verse 2:
Kitikiti-ngki marnipika
Mardirdiji-ngki pakaka
Yartipi yirririya
Kujalu miyalu marnpika
Wanarri, mirdi, luku manu wirliya

(Chorus)

Verse: | C   C F | C    | C   | G    | x2
           | Am F | G   | C   | C    |
Chorus: | F   | C   | F   | C   | F   | C   |
             | G   | C   | G   | C   | G   | G   |
             | C   | C   |

 

Back to Ti Tree 2 song list